Najava događanja
Simpozij Sanitarno inženjerstvo
2011. godina

3. Međunarodni znastveno – stručni simpozij „Sanitarno inženjerstvo – Sanitary Engineering“ Hotel „Opatija“, Opatija 10-12. studenog 2011. godine

stranice simpozija

2007. godina
Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo - HUSI i Zbornica sanitarnih tehnikov in inženirjev - Inštitut za sanitarno inženirstvo Slovenije organiziraju

2. MEĐUNARODNI STRUČNO- ZNANSTVENI SIMPOZIJ
”SANITARNO INŽENJERSTVO – SANITARY ENGINEERING”
Hotel “Opatija”, Opatija
4-6.10.2007. godine

Usvajanje novih percepcija u poimanju sanitarnog inženjerstva kao nezaobilaznog čimbenika u zaštiti zdravlja stanovništva stalan je i dinamičan proces, tim više što su utjecaji okoliša na čovjeka, ali i čovjeka na okoliš svakim danom sve izraženiji. Ponukani time, koristimo priliku te Vas pozivamo da se pridružite radu 2. Međunarodno stručnog simpozija “Sanitarno inženjerstvo - Sanitary Engineering”. Pozivaju se svi zainteresirani da svojom nazočnošću doprinesu kvaliteti najznačajnijeg godišnjeg skupa u ovom području, gdje će na jednom mjestu imati prilike vidjeti najnovija dostignuća iz područja sanitarnog inženjerstva.

Tematske odrednice Smpozija:
Voda za piće i vodni sustavi
Sanitarna mikrobiologija
Sanitarna kemija
Sigurnost i kvaliteta hrane
Higijena rada
Bolnička higijena
Kontrola štetnika
Zaštita prirode
Prevencija zaraznih bolesti
Buka

Bodovanje Simpozija:

Hrvatska veterinarska komora sudjelovanje na Simpoziju boduje sa 4 boda za pasivno sudjelovanje odnosno 6 bodova za aktivno sudjelovanje.
Hrvatska liječnička komora sudjelovanje na Simpoziju boduje sa 10 bodova za predavače, odnosno sa 8 bodova za slušače.

Program i prijava za Simpozij (PDF 1,7 MB)
Dokument se najlakše otvara desnim klikom i izborom opcije "Save target as"


PROGRAM 2. MEĐUNARODNOG STRUČNO- ZNANSTVENOG SIMPOZIJA
”SANITARNO INŽENJERSTVO – SANITARY ENGINEERING”

Srijeda, 3. listopada 2007.
19.00 - 20.00 PRIJAVE I REGISTRACIJA

Četvrtak, 4. listopada 2007.
08.00 - 10.00 PRIJAVE I REGISTRACIJA

10.00 – 12.10
Predsjedavatelji: Dražen Lušić, Marin Glad
10.00 – 10.20 UVODNO OBRAĆANJE I POZDRAVI

10.20 – 10.40 Sanitarno inženjerstvo - obrazovni put na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Čedomila Milin
10.40 – 11.00 Zdravstena ispravnost vode za piće u Republici Hrvatskoj u 2006. godini, Bašić Sandra, Habuda-Stanić Mirna, Kalajdžić Brankica
11.00 – 11.20 Percepcija zdravstvene ispravnosti hrane kod potrošača, Pašiček Dejan
11.20 – 11.40 Sustavi sigurnosti hrane u Republici Hrvatskoj – Pregled stanja i perspektive razvoja, Šušnić Saša, Uršulin-Trstenjak Natalija, Koprivanac Pavle
11.40 – 12.10 RASPRAVA
12.10 – 12.40 PAUZA

12.40 – 14.30
Predsjedavatelji: Marina Šantić, Delonga Ivica

12.40 – 13.00 Kontrola hrane u razdoblju od 2004 – 2006 godine prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Međugorac Branka, Klarić Sanja, Crnković Izabel
13.00 – 13.20 Uvođenje standarda IFS (International Food Standard), Jamnik Stane
13.20 – 13.40 Infestacija tvrdih sireva sirnom grinjom (Tyrophagus casei), Vešligaj Božica
13.40 – 14.00 Predstavljanje međunarodnog znanstvenog časopisa „Journal of Sanitary Engineering“, Petek Janez
14.00 – 14.30 RASPRAVA
14.30 – 15.00 PAUZA

15.00 – 16.30
Predsjedavatelji: Aleš Krulec, Dražen Lušić

15.00 – 16.30 Okrugli stol - Novi pravci u razvoju sanitarnog inženjestva u regiji

18.00 – 20.00 Villa „Angiolina“ Koktel dobrodošlice za sudionike Simpozija Domaćin dr. Amir Muzur, Gradonačelnik Opatije

PETAK, 5. listopada 2007.
08.00 - 09.15 PRIJAVE I REGISTRACIJA

9.15 – 11.10
Predsjedavatelji: Andrija Lesar, Oslaković Helena

9.15 – 9.30 UVODNO OBRAĆANJE I POZDRAVI
09.00 – 09.20 Novi pristup sigurnosti hrane u Republici Hrvatskoj, Juroš Ita
09.20 – 09.50 Protonska vatpaza je odgovorna za izlazak Francisella tularensis iz fagosoma u citoplazmu humanih makrofaga, Šantić Marina, Škrobonja Ivana, Jurčić-Momčilović Diana, Jones Snake, Dorić Miljenko, Abu Kwaik Yousef
10.00 – 10.20 Utjecaj limitacije nutrijentima na toksičnost metala: minijaturizirani test inhibicije rasta alga, Peršić Vesna, Vukić Lušić Darija, Horvatić Janja, Lušić Dražen, Glad Marin
10.20 – 10.40 Sličnosti i razlike među pripadnicima porodice
Legionellaceae

, Gobin Ivana, Selenić Kaća, Šarec M, Šantić Marina i Dorić Miljenko
10.40 – 11.10 RASPRAVA
11.10 – 11.40 PAUZA

11.40 – 13.50
Predsjedavatelji: Broznić Dalibor, Željko Linšak

11.40 – 12.00 Fekalne bakterije u Bohinjskom jezeru, Oder Martina, Brancelj Anton
12.00 – 12.20 Kontrola kvalitete vode prirodnih kupališta Osječko-baranjske županije od 2003. do 2006. godine, Brdarić Dario, Valek Marina, Santo Vera, Miškulin Maja
12.20 – 12.40 Identifikacija hidrološkog režima Cerkniškoga jezera metodom strojnoga učenja, Kacjan Žgajnar Katarina, Atanasova Nataša, Kompare Boris
12.40 – 13.00 Uspostavljanje zaštićenog područja u akvatoriju Općine Kostrena, Arko-Pijevac Milvana
13.00 – 13.20 Područja budućeg botaničkog vrta u Kostreni, Modrić Željka i Randić Marko
13.20 – 13.50 RASPRAVA
13.50 – 15.30 PAUZA I OBROK

15.30 – 17.50
Predsjedavatelji: Ivana Gobin, Mirsad Bilajac

15.30 – 15.40 Značaj validacije metode u određivanju ostataka veterinarskih lijekova, Grubelić Mirela, Stuhne Goran, Bažulić Davorin, Sapunar-Postružnik Jasenka
15.40 – 16.00 Sorpcija i razgradnja imidakloprida u tlima maslinika Istre i Kvarnera, Broznić Dalibor, Milin Čedomila
16.00 – 16.20 Prikupljanje, analiza i identifikacija taloženih lebdećih čestica, Jereb Gregor, Poljšak Borut, Marzi Boris
16.20 – 16.40 Sanitarni nadzor nad provođenjem mjera za zaštitu od buke, Oslaković Helena, Delonga Ivica
16.40 – 17.00 Postoji li uopće potreba za uporabu klorheksidin–diglukonata u alkoholnim ili u detergentnim antisepticima za ruke i kožu? Žagrović Željka
17.00 – 17.30 RASPRAVA
17.30 – 17.50 ZATVARANJE I ZAKLJUČCI SIMPOZIJA

Subota, 5. listopada 2007.

11.00 – 17.00 Stručna ekskurzija
Obilazak akvatorija Kvarnerskog zaljeva:
Opatija –Rijeka – Kostrena – Urinj – Bakarski zaljev – Krčki most – Omišalj – Njivice – Opatija
2006. godina
Organizacija stručnih i znanstvenih skupova
2012. godina

Stručni seminar s međunarodnim sudjelovanjem "Upravljanje zdravstvenim rizicima u domovima za starije i nemoćne osobe", Opatija, 05. listopada 2012.

Organizatori:

 • Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo – Komora sanitarnih inženjera i tehničara
 • Katedra za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije

Institucionalni pokrovitelji

 • Ministarstvo socijalne politike i mladih RH
 • Ministarstvo zdravlja RH
 • Primorsko-goranska županija
 • Krapinsko-zagorska županija
 • Zadarska županija
 • Ličko-senjska županija
 • Istarska županija
 • Grad Zagreb
 • Grad Dubrovnik
 • Grad Opatija
 • Grad Kastav

Tematske odrednice:

 1. Zakonski okviri glede razvrstavanja domova za starije osobe i uvjeta koji isti moraju ispunjavati;
 2. Obuhvatnost sanitarnog nadzora domova za starije i nemoćne osobe;
 3. Prikaz stanja u EU zakonodavstvu;
 4. Hrvatske smjernice za prehranu starijih osoba;
 5. Specifičnosti osiguranja sigurnosti hrane u domovima za starije osobe;
 6. Sanitarni aspekti projektiranja objekata za smještaj starijih i nemoćnih osoba;
 7. Potencijalno važniji zdravstveni rizici u domovima za smještaj starijh osoba;
 8. Prekomjerno konzumiranje lijekova osoba starije dobi;
 9. Unapređenje zdravlja starijh osoba;
 10. Program cjepljenja starijih osoba.

Zbornik sažetaka seminara:

Zbornik sažetaka sa Stručnog seminara s međunarodnim sudjelovanjem "Upravljanje zdravstvenim rizicima u domovima za starije i nemoćne osobe", Opatija, 05. listopada 2012. (PDF, 188 KB)

Održana predavanja na seminaru:

 1. Obuhvatnost sanitarnog nadzora domova za starije i nemoćne osobe - Helena Penezić, dipl.san.ing. (PDF, 135 KB);
 2. Sanitarni aspekti projektiranja objekata za smještaj starijih i nemoćnih osoba – Monika Lesar, dipl.ing.arh. (PDF, 738 KB);
 3. Unapređenje zdravlja starijih osoba – Helena Glibotić Kresina, dr.med (PDF, 4.136 KB);
 4. Zakonski okviri glede razvrstavanja domova za starije osobe i uvjeta koji isti moraju ispunjavati – mr.sc. Ivo Afrić, dipl.iur. (PDF, 302 KB);
 5. Specifičnosti osiguranja sigurnosti hrane u domovima za starije osobe – dr.sc. Dijana Tomić Linšak, dipl.san.ing. (PDF, 6.220 KB);
 6. Hrvatske smjernice za prehranu starijih osoba – dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl.san.ing. (PDF, 624 KB);
 7. Pravilno uzimanje lijekova u osoba starije dobi – prof.dr.sc. Ranko Stevanović, dr.med. (PDF, 1.515 KB);
 8. Program cijepljenja starijih osoba – Ivica Cvetković, dr.med. (PDF, 3.168 KB)

Izvorni link objave Seminara: http://www.husi.hr/detaljii.asp?news_id=1134

Stručno – edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem „Zdravstveni aspekti sigurnosti u predškolskim ustanovama“, Opatija, 30. ožujka 2012.

Organizatori:

 • Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo – Komora sanitarnih inženjera i tehničara
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije
 • Dječji vrtić Rijeka
 • Katedra za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Institucionalni pokrovitelji:

 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (JPG, 370 KB)
 • Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske
 • Primorsko-goranska županija
 • Međimurska županija
 • Ličko-senjska županija
 • Grad Rijeka
 • Grad Dubrovnik
 • Grad Koprivnica
 • Grad Kastav

Tematske odrednice:

 1. Predškolske ustanove – pregled potencijalnih zdravstvenih rizika
 2. Provedba državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe
 3. Sigurnosno-zaštitni i preventivni programi u dječjim vrtićima
 4. Promocija oralnog zdravlja u predškolskim ustanovama
 5. Značaj meda u prehrani djece predškolskog uzrasta
 6. Programi uvođenja eko-proizvoda u prehranu djece u vrtićima
 7. Projektiranje objekata predškolskih ustanova u skladu sa zakonskim odrednicama
 8. Utjecaj buke i akustičkog dizajna prostorija na zdravlje djece i djelatnika predškolskih ustanova
 9. Važnost sustava za prozračivanje i njihov utjecaj na zdravlje djece
 10. Mikrobiološka čistoća zraka u dječjim vrtićima
 11. Ergonomija radnih mjesta ii dječje okoline u vrtićima
 12. Specifičnosti epidemiološkog pristupa u vrtićima

 http://www.husi.hr/download/2_obavijest_predskolske_ustaanove_2012abc.pdf

2011. godina

3. međunarodni stručno – znanstveni simpozij „Sanitarno inženjerstvo – Sanitary Engineering“, Opatija, 10-12. studenog 2011.

Organizatori:

 • Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo – Komora sanitarnih inženjera i tehničara
 • Inštitut za sanitarno inženirstvo, Ljubljana
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka
 • Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
 • Udruga laboratorijskih i sanitarnih tehničara u BiH

 Institucionalni pokrovitelji:

 • Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RH
 • Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva RH
 • Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH
 • Primorsko-goranska županija
 • Grad Zagreb
 • Grad Opatija
 • Ličko-senjska županija
 • Zadarska županija
 • Splitsko-dalmatinska županija
 • Turistička zajednica Grada Opatije

Tematske odrednice:

 • Kvaliteta i sigurnost hrane
 • Upravljenje vodnim resursima
 • Higijena okoliša
 • Prevencija zaraznih bolesti i bolnička higijena
 • Nove tehnologije i zdravlje
 • Otpadne vode i čvrsti otpad
 • Sanitacija i kontrola štetnika
 • Javnozdravstveni značaj sanitarnog inženjerstva

http://www.husi.hr/kongres_2011/index.html

5. Hrvatska konferencije o vodama s međunarodnim sudjelovanjem "HRVATSKE VODE PRED IZAZOVOM KLIMATSKIH PROMJENA", Opatija, 18. - 21. svibnja 2011.

Organizatori:

 • Hrvatska komora inženjera građevinarstva
 • Hrvatski savez građevinskih inženjera
 • Hrvatsko biološko društvo
 • Hrvatsko društvo kemijskih inženjera
 • Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje
 • Hrvatsko društvo za velike brane
 • Hrvatsko društvo za zaštitu voda
 • Hrvatsko ekološko društvo
 • Hrvatsko geografsko društvo
 • Hrvatsko geološko društvo
 • Hrvatsko hidrološko društvo
 • Hrvatsko ihtiološko društvo
 • Hrvatsko meteorološko društvo
 • Hrvatsko tloznastveno društvo
 • Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo

Glavni tradicionalni suorganizator: HRVATSKE VODE

Visoko pokroviteljstvo:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE, GOSPODIN IVO JOSIPOVIĆ i

PREDSJEDNICA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, GOSPOĐA JADRANKA KOSOR

Pokrovitelj:

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Tematske odrednice:

 1. Stanje voda i o vodi ovisnih ekosustava, hidrološki ekstremi i njihove posljedice, trendovi - oborine, kopnene površinske vode, podzemne vode, prijelazne vode i priobalno more,
 2. Sustavi uređenja i korištenja voda i zemljišta - stanje i razvojni projekti,
 3. Sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - stanje i razvojni projekti,
 4. Vodna politika, obrazovanje, vodnogospodarsko planiranje, međunarodna suradnja i sudjelovanje javnosti

http://www.husi.hr/index.php?subaction=showfull&id=1305567159&archive=&start_from=&ucat=&

2010. godina

Stručno – edukativna konferencija s međunarodnim sudjelovanje „Sigurnost u bolnicama – kontrola i praćenje rizika, Opatija, 12. studeni 2010.

Organizatori:

 • Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo – Komora sanitarnih inženjera i tehničara
 • Katedra za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije

Institucionalni pokrovitelji:

 • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske
 • Ličko - senjska županija
 • Međimurska županija
 • Grad Zagreb
 • Grad Opatija
 • Grad Kastav
 • Turistička zajednica Grad Opatija

Tematske odrednice:

 • Uzroci, praćenje, prevencija i sanacija bolničkih infekcija
 • Razvrstavanje i zbrinjavanje bolničkog otpada, kemikalija
 • Sigurnost hrane (usklađenost sa HACCP načelima), planiranje prehrane
 • Aktualnosti u području dezinfekcije, kontrole sterilizacije
 • Specifičnosti kontrole štetnika unutar bolničkih sustava
 • Sanitarni (upravni) nadzor (analiza predmetne zakonske regulative)

 http://www.husi.hr/detaljii.asp?news_id=930

Stručno – edukativna konferencija „Upravljanje zdravstvenim rizicima u školama“, Opatija, 23. travnja 2010.

Organizatori:

 • Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo - Komora sanitarnih inženjera i tehničara,
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo,
 • Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
 • Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu - Podružnica Rijeka

Institucionalno pokroviteljstvo

 • Primorsko-goranska županija
 • Istarska županija
 • Brodsko–posavska županija
 • Ličko–senjska županija
 • Grad Rijeka
 • Grad Zagreb
 • Grad Split
 • Grad Osijek
 • Grad Koprivnica

Pokroviteljstvo konferencije

 • Zadarska županija
 • Krapinsko-zagorska županija
 • Grad Kastav
 • Turistička zajednica Grada Opatija

Podupiratelji konferencije

 • Sisačko – moslavačka županija
 • Grad Mali Lošinj

Tematske odrednice:

Konferencija je bila fokusirana na zdravstvene rizike i njihovu kontrolu u školskim ustanovama te svima koji sudjeluju u institucionalnom odgoju i obrazovanju djece i mladeži kao i njihovoj zdravstvenoj zaštiti. Konferencijom su bile obuhvaćene najnovije spoznaje i praktična iskustva iz slijedećih područja:

 1. Suvremeni javno zdravstveni problemi školske djece i mladih,
 2. Tužan sam jer sam ružan - što naša djeca vide u ogledalu
 3. Prevencija i tretman školskog neuspjeha kao dio prevencije rizičnih oblika ponašanja
 4. Sigurna priprema hrane u školama usklađena s HACCP načelima
 5. Izrada jelovnika i kontrola prehrane
 6. Problematika tzv. brze hrane u prehrani školskih učenika
 7. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, specifičnosti provedbe u školama
 8. Respiratorne bolesti i njihova prevencija
 9. Pedikuloza
 10. Sanitarni nadzor u školama
 11. Higijensko epidemiološki nadzor u školama
 12. Higijena ruku među učenicima
 13. Buka u školama

http://www.husi.hr/detaljii.asp?news_id=945

2009. godina

Stručno–edukativna konferencija "Upravljanje zdravstvenim rizicima u hotelskim sustavima", Opatija, 13. studenog 2009.

Organizatori:

 • Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo - Komora sanitarnih inženjera i tehničara
 • Hrvatska gospodarska komora
 • Katedra za tehnologiju i kontrolu namirnica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Institucionalni pokrovitelji:

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RH, Ministarstvo turizma RH, Primorsko-goranska županija, Grad Zagreb Hrvatska agencija za hranu, Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Grada Opatije, Milenij Hoteli d.o.o., Opatija, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Tematske odrednice:

Konferencija je bila fokusirana na zdravstvene rizike i njihovu kontrolu u hotelskim i kamp sustavima, gdje su obuhvaćene najnovije spoznaje i praktična iskustva iz područja primjene zakonskog okvira sigurnosti hrane, inspekcijskog nadzora, osiguranja sigurnosti i kvalitete hrane u hotelskim sustavima, samokontrole u pripremi hrane po principima HACCP sustava u hotelima. Nadalje obrađena je i informacija o hrani kao element rizika, preventivne mjere u sprečavanju pojave Legionarske bolesti, dezinfekcija u hotelima kao opća mjera upravljanja rizicima od zaraznih bolesti, vrste štetočina i njihova kontrola u hotelskim objektima, problematika bazena i pratećih prostora, dispozicije otpada te primjene najnovijih uredbi kakvoći mora za kupanje na hotelskim plažama.

http://www.husi.hr/detaljii.asp?news_id=956

Stručno-edukativni seminar"Upravljanje zdravstvenim rizicima u predškolskim ustanovama", Opatija, 05. lipnja 2009.

Organizatori: 

 • Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo - Komora sanitarnih inženjera i tehničara
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
 • Dječji vrtić Rijeka
 • Katedra za tehnologiju i kontrolu namirnica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Tematske odrednice:

Seminarom su obrađene najnovije spoznaje i praktična iskustva, na konkretnim primjerima provođenja samokontrole u pripremi hrane po principima HACCP sustava, dezinfekcije, kontrole štetnika te u konačnici sanitarnog nadzora u predškolskim ustanovama. Seminar je obuhvatio i tematiku kvalitete prehrane, zdravstvene ispravnosti i sigurnosti igračaka, opasnosti iz pješčanika, respiratornih bolesti i njihove prevencije, pedikuloze, buke, te prihvatljivosti i rizika primjene jednokratnih pelena.

http://www.husi.hr/detaljii.asp?news_id=970

Projektni seminar"Sigurnost hrane i poljoprivredno-prehrambena proizvodnja: Razlike između europskih i hrvatskih iskustava", Opatija, 21. svibnja 2009.

EuropeAid Business Support Programme (BSP) for Bulgaria, Romania, Croatia and Turkey

"A bridge across Europe boosting food quality production"

Organizatori: 

 • Europe Aid program potpore poduzetništvu 
 • Talijanska konfederacija poljoprivrednih poduzetnika, CIA 
 • AGRIBIOCERT, Omišalj 
 • Hrvatska udruga za Sanitarno inženjerstvo - Komora sanitarnih inženjera i tehničara
 • Medicinski fakultet Rijeka, Katedra za tehnologiju i kontrolu namirnica

Tematske odrednice:

Seminar, prvenstveno namijenjen profesionalcima iz područja sigurnosti hrane, poduzetnicima u poljoprivredi i proizvodnji hrane, kao i potrošačima, predstavio je recentna iskustva zemalja članica ovog programa vezano uz područje sigurnosti hrane te osiguranja higijensko-santarnih uvjeta proizvodnje kako primarne tako i prerade.

http://www.husi.hr/detaljii.asp?news_id=969

2008. godina

Stručni seminar s međunarodnim sudjelovanjem "Kontrola štetnika - Pest Control 2008", Opatija, 6. i 7. studeni 2008.

Organizator:

 • Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo - Komora sanitarnih inženjera i tehničara

Tematske odrednice:

Seminar je bio fokusiran na područje zaštite javno-zdravstvenog interesa stanovništva, vezano za zdravstveni učinak kontrole štetnika. Obrađene su najnovije spoznaje i praktična iskustva primjene preventivnih metoda sanitacije, deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije u higijeni hrane, komunalnoj higijeni, javnim, gospodarskim i stambenim objektima, te je prikazano trenutačno stanje predmetne zakonske regulative u Hrvatskoj, ali i susjednim zemljama te EU. Kao posebno značajan element Seminara, održan je i Okrugli stol na temu: "Aktualna problematika kontrole štetnika u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na novu zakonsku regulativu."

Stručni seminar s međunarodnim sudjelovanjem "Akreditacija i certifikacija", Opatija 30. svibnja 2008.

Organizator: 

 • Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo - Komora sanitarnih inženjera i tehničara

Tematske odrednice:

Skup se bavio isticanjem današnjeg značaja akreditacije i certifikacije u područjima zaštite zdravlja stanovništva i okoliša. Fokusirao se na područje interesa vezano za akreditaciju i certifikaciju u tematskim odrednicama sanitarnog inženjerstva odnosno probleme vezane uz akreditaciju laboratorija i certifikaciju određenih sustava u postupku pridruživanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, metode i mjerenja u skladu sa zahtjevima Hrvatskih normi (HRN), Europskih normi (EN) i smjernica Europske unije.

Stručni seminar s međunarodnim sudjelovanjem "Higijena okoliša - Enviromental Hygiene", Opatija 14. ožujak 2008.

Organizator:

 • Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo - Komora sanitarnih inženjera i tehničara

Tematske odrednice:

Na skupu su predstavljeni radovi fokusirani na negativne učinke na zdravlje stanovništva koji nastaju djelovanjem potencijalno negativnih fizikalnih, kemijskih i bioloških faktora iz okoliša, promatrajući ih prvenstveno sa aspekta učinka na zdravlje ljudi.

2007. godina

2. Međunarodni stručno-znanstveni Simpozij "Sanitarno inženjerstvo - Sanitary Engineering", Opatija, 4-6. listopad 2007.

Organizatori:

 • Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo, 
 • Zbornica sanitarnih inženirjev in tehnikov Slovenije, 
 • Inštitut za sanitarno inženirstvo, Opatija

Tematske odrednice:

Tematske odrednice Simpozija pokrivale su slijedeća područja: sigurnost voda za piće, vodni sustavi, sanitarna mikrobiologija, sanitarna kemija, sigurnost i kvaliteta hrane, bolnička higijena, higijena rada, kontrola štetnika, zaštita prirode, buka te prevencija zaraznih bolesti.

Stručna radionica s međunarodnim sudjelovanjem "Buka", Opatija 1. lipnja 2007.

Organizator: 

 • Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo

Tematske odrednice:

Radionica se fokusirala na probleme vezane uz buku, njene štetne učinke po zdravlje ljudi, postupke provedbe zaštite, tehnike mjerenja, planiranja, kartiranja te pravne i provedbene regulacije ovog izuzetno zahtjevnog područja.

2006. godina

Stručna radionica s međunarodnim sudjelovanjem "Dezinfekcija. Problemi u praksi", Opatija, 17. studeni 2006.

Organizator: 

 • Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo

Tematske odrednice:

Radionica se bavila dezinfekcijom pitkih i otpadnih voda, dezinfekcijom voda za kupanje i rekreaciju, dezinfekcijom zraka i uređaja za kondicioniranje zraka, dezinfekcijom u prehrambenoj industriji i ugostiteljstvu, dezinfekcijom u javnim ustanovama, bolničkom dezinfekcijom i dezinfekcijom laboratorija, dezinfekcijom u incidentnim situacijama, dezinfekcijom u veterini i agronomiji, te i zakonskom regulativom. dezinficijensa

Stručna radionica s međunarodnim sudjelovanjem "Praktični problemi uzorkovanja", Opatija 2. lipanj 2006.

Organizator:

 • Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo

Tematske odrednice:

Cilj radionice je bio identificirati probleme koji se pojavljuju prilikom postupaka uzorkovanja s posebnim osvrtom na primjere iz prakse, i to: farmaceutske, prehrambene, DDD i vodoopskrbne.

Međunarodni stručno-znanstveni Simpozij "Sanitarno Inženjerstvo - Sanitary Engineering", Opatija 9 do 11. ožujka 2006.

Organizatori:

 • Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo, 
 • Zbornica sanitarnih inženirjev in tehnikov Slovenije, 
 • Inštitut za sanitarno inženirstvo

Tematske odrednice skupa:

Simpozij je okupio predavače i izlagače iz više zemalja koji su predstavljali radove iz tematskih područja: sigurnost i kvaliteta hrane, higijena rada, voda za piće i vodni sustavi, bolnička higijena, zdravstvena ekologija, kontrola štetnika, zaštita prirode i prevencija zaraznih bolesti.

2005. godina

Stručni seminar s međunarodnim sudjelovanjem "Kontrola štetnika - Pest control", Opatija 17. i 18. studeni 2005.

Organizatori:

 • Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo
 • Zavodo za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Tematske odrednice skupa:

Seminar je ukazao je na činjenicu da nedosljedna provedba, nedorečenost ili pak nedostatak pojedinih provedbenih propisa značajno otežavaju kvalitetno i stručno postupanje u kontroli štetnika, a ukazalo se i na nužnost konstantnog unapređivanja procesa edukacije provoditelja mjera kontrole štetnika, djelatnika institucija koje provode stručni i upravni nadzor te uposlenika subjekata obveznika provođenja navedenih mjera u svrhu što kvalitetnije zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, kao i samog okoliša od nepotrebnog onečišćenja i opterećenja aktivnim tvarima.

Stručno savjetovanje "ZARAZNE BOLESTI LJUDI I ŽIVOTINJA - IFLUENCA", Ljubljana 05. prosinca 2005.

Organizatori:

 • Zbornica sanitarnih inženirjev in tehnikov Slovenije,
 • Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo
 • Inštitut za sanitarno inženirstvo
 • Slovensko društvo za higijenu hrane i okoliša

Tematske odrednice skupa:

Savjetovanje je predstavilo bolest Gripu - Influenzu sa stanovišta kako zdravstva tako i veterine. Opisano je što influenca, predstavlja kako se širi, tko može oboljeti, kako se liječi i kakve se mjere poduzimaju kod pojave. Nadalje raspravljalo se o epidemija i pandemiji gripe, njenoj epizootiji i panzootiji. Izložene su jasne razlike u trenutnim razmjerima, uz posebnu pažnju usmjerenu na mjere koje se poduzimaju prije i po pojavi bolesti. Svoja iskustva iznijeli su stručnjaci i iz Hrvatske i iz Slovenije.

Stručna radionica s međunarodnim sudjelovanjem "Aktualna problematika općeg i specifičnog deklariranja ili označavanja hrane 2", Opatija 23. rujna 2005.

Organizatori:

 • Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo
 • Katedra za tehnologiju i kontrolu namirnica, Medicinskog fakultata Sveučilišta u Rijeci

Tematske odrednice skupa:

Radionica je dala prikaz problema koji se susreću prilikom deklariranja mesa i mesnih proizvoda, mlijeka i mliječnih proizvoda, proizvoda za posebne prehrambene potrebe, te sredstava za čišćenje i dezinfekciju u prehrambenoj industriji proizvoda susreću proizvođači u mliječnoj, mesnoj i industriji pokarskih proizvoda, kao i deklariranja proizvoda za posebne prehrambene potrebe.

Stručna radionica s međunarodnim sudjelovanjem "Aktualna problematika općeg i specifičnog deklariranja ili označavanja hrane", Opatija 20. svibnja 2005.

Organizatori:

 • Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo
 • Katedra za tehnologiju i kontrolu namirnica, Medicinskog fakultata Sveučilišta u Rijeci

Tematske odrednice skupa:

Sudionici radionice, predstavnici proizvođača, analitičara, inspekcijskih službi, agencija, te obrazovnog sektora, imalo je priliku aktivno sudjelovati razradi problema koji se vežu uz osnovne principi deklariranja prehrambenih proizvoda s posebnim osvrtom na označavanje pekarskih proizvoda, deklariranje hrane koja nije obuhvaćena propisima kakvoće, specifičnostima deklariranja ulja i masti, specifičnostima deklariranja ekološki proizvedene hrane, označavanjem namirnica u Republici Sloveniji - usporedbom sa zakonodavstvom EU, deklariranjem prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda, te deklariranjem piva i pivu sličnih proizvoda.

Stručni seminar o sanitarnom inženjerstvu s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija 18. i 19. veljače 2005.

Organizatori:

 • Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo
 • Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Tematske odrednice skupa:

Održano je 25 predavanja iz razlicitih područja sanitarnog inženjerstva gdje su predavači stigli iz četiri zemlje regije, te se potrudili da svojim izlaganjima učine Seminar vrlo zanimljivim. Imajući u vidu da je sanitarno inženjerstvo relativno široko područje djelatnosti, tim je više potrebno istaknuti da su predavači u svojim predavanjima zadrli u gotovo sve tematske cjeline koje sanitarno inženjerstvo obuhvaća.

Okrugli stolovi

Učinci Zakona o djelatnostima u zdravstvu

Hotel "Opatija", Opatija. 17.12.2010.

Aktualna problematika kontrole štetnika u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na novu zakonsku regulativu

Hotel "Bristol" Opatija, 7. studeni 2008.

U okviru Stručnog seminara s međunarodnim sudjelovanjem "Kontrola štetnika - Pest Control 2008", Opatija, 6. i 7. studeni 2008.

Uloga sanitarne djelatnosti na djelokrug poslovanja kojeg regulira Zakon o otrovima

Hotel "Bonavia", Rijeka, 20. svibnja 2004. godine

Perspektiva obrazovanja sanitarnih djelatnika u Republici Hrvatskoj

Hotel "Ambasador", Opatija, 2. travnja 2004. godine

Projekti HUSI
Projekti u tijeku

Procjena utjecaja kopnenih i oborinskih voda na promjenu kakvoće priobalnog mora (2011/12)

Tema projekta:

Obalni pojas predstavlja posebno osjetljiv i značajan resurs RH pri čemu je kakvoća vode za kupanje od velikog javnog značaja zbog mogućnosti fekalne kontaminacije. Mikrobiološki parametri općenito se smatraju najznačajnijim indikatorima zagađenja mora sanitarno-fekalnim otpadnim vodama. Korisnici vode u rekreacijske svrhe izlažu se, u određenoj mjeri, nizu zdravstvenih rizika unatoč značajnim ulaganjima u izgradnju kanalizacijske mreže te sustavnim spajanjem subjekata na nju. Projektom se nastoji prikupiti dovoljan broj novih informacija za učinkovitije upravljanje kakvoćom mora na plažama uz praćenje parametara kakvoće mora u višetjednom kontinuitetu te njihovu korelaciju s novom revidiranom Uredbom (NN 73/08) od 2009. g.

Provedeni projekti

Edukacijom do zaštite i očuvanja voda (2011/12)

Tema projekta:

Obzirom na globalno ubrzano smanjenje svjetske zalihe pitke vode, problem dostupnosti vode za piće uskoro postaje glavno ekološko i gospodarsko pitanje (nedostatak vode = nesigurnost proizvodnje hrane, siromaštvo, glad, širenje zaraznih bolesti) i s tim u vezi prevencija prekomjerne potrošnje te daljnjih onečišćavanja naših vodenih resursa postaje imperativ djelovanja. Kako bi se pridonijelo prevenciji navedenoga, Komora HUSI je ovim projektom provela edukaciju u osnovnim školama grada Rijeke pri čemu je osnovnoškolska populacija odabrana kao primarni korisnik ovoga projekta kao dovoljno zrela populacija za usvajanje važnosti očuvanja vode za piće za vlastitu budućnost, te budućnost svojih potomaka i narednih generacija. Dobivene su kvalitetne povratne informacije potrebne za procjenu trenutne razine poznavanja problematike očuvanja vode za piće na osnovnoškolskoj razini pri čemu je potrebno istaći da se radi se o dovoljno mladim generacijama, koje su još u procesu odgoja i formiranja svoje osobnosti, te su kao takve podložne određenim utjecajima pri razvoju svijesti, u ovom slučaju svijesti o važnosti očuvanja vode za piće.

Partneri: Hrvatske vode, Grad Rijeka

Šterne kao kulturna baština Općine Jelenje (2011/12)

Tema projekta:

Projektne aktivnosti vođene su u cilju revitaliziranja šterni, tradicionalnih vodnih resursa primorskoga krša, provedbom procjene stanja na terenu, ispitivanja zdravstvene ispravnosti uzetih uzoraka vode, davanju značaja podizanju razine znanja i svijesti stanovništva o ispravnom čišćenju i održavanju šteni te važnosti očuvanja i zaštite ovakvih specifičnosti kulturne baštine.

Partneri: Općina Jelenje, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Eutrofikacija obalnog područja (2010)

Tema projekta:

Korištenje odgovarajućih modela, uz odgovarajuće kriterije prosuđivanja, esencijalni su za procjenu kvalitete vode. Zbog toga su indikatori s jednom varijablom i jednostavni modeli originalno razvijeni za slatkovodne ekosustave umjerenog pojasa, manje efikasni pri procjeni trofičkog statusa obalnog mora i estuarija. Stupanj trofije predstavlja intenzitet primarne produkcije u vodi, te je posredni pokazatelj intenziteta eutrofikacije. Jedna od metoda koja se u novije vrijeme koristi za procjenu kakvoća priobalnog mora jeste određivanje prema trofičkome indeksu (TRIX) koji je opće prihvaćen indikator kvantitativne ocjene ekološkog stanja.

Partner: Hrvatske vode

Unapređenje zdravstvene sigurnosti hrane u domaćinstvima Grada Rijeke (2009)

Tema projekta:

Projektom se željelo napraviti ostvarivanje procjene rizika zdravstvene sigurnosti hrane u domaćinstvima na području grada Rijeke, uz podizanje informiranosti građana o rizicima kao i razine svijesti i znanja građana o riziku od strane alimentarnih infekcija i alimentarnih intoksikacija.

Partner: Grad Rijeka

Zdravstveni rizici igranja u pijesku (2009)

Tema projekta:

Nastavak praćenja prisusutnosti najčešćih uzročnika parazitarnih zoonoza (Echinococcus granulosus, Toxocara canum, Toxocara cati i Diplydium caninum) u piješčanicima dječjeg vrtića u Kostreni. Poduzimanje preventivnih i korektivnih mjera mjera glede infestacije i mogućnosti oboljenja te podizanje razine informiranosti i edukacija svih korisnika i odgovornih u sustavu održavanja.

Partner: Općina Kostrena

Pješčanici naše djece (2008)

Tema projekta:

Projekt šestomjesečnog praćenja prisusutnosti najčešćih uzročnika parazitarnih zoonoza (Echinococcus granulosus, Toxocara canum, Toxocara cati i Diplydium caninum) u piješčanicima dječjeg vrtića u Kostreni. 

Partner: Općina Kostrena

Međusobni utjecaj dostupnosti nutrijenata i toksičnosti teških metala u riječkom zaljevu (Luka Rijeka i Brodogradilište "3. Maj") - koristeći minijatuziranu metodu standardnog testa toksičnosti ISO 10253 na morskoj algi Phaeldactylum tricornutum, Bohlin (2007)

Tema projekta:

Uspoređujući potencijal rasta alga u sintetskoj morskoj vodi (standardni test inhibicije rasta) s potencijalom rasta alga u uzorcima vode riječkog zaljeva (Luka Rijeka i Brodogradilište "3. maj") utvrđeno je da standardni testovi toksičnosti mogu podcijeniti toksičnost metala. Metoda minijaturiziranog bioassay-a može se koristiti kao kalibracijski test za procjenu toksičnosti metala i potencijalnog utjecaja zagađivala na vodeni ekosistem.

Partner: Hrvatske vode

Provjera usklađenosti deklaracija dječje hrane s važećim zakonskim propisima (2007)

Tema projekta:

Višegodišnjim djelovanjem Komore HUSI na području problematike općeg i specifičnog deklariranja i označavanja hrane, uvidjela se značajna neusklađenost deklaracija prehrambenih proizvoda sa važećim zakonskim propisima (Zakon o hrani, Pravilnik o općem deklariranju i označavanju hrane, Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe). Projekt je uključivao detaljnu analizu deklaracija 200 proizvoda dječje hrane koji su uzeti sa tržišta.

Partner: Primorsko-goranska županija

Usporedba metoda za dokazivanje i brojenje Escherichije coli kao parametra fekalnog onečišćenja u morskoj vodi (2007)

Tema projekta:

Projektom se željelo utvrditi opravdanost propisivanja E. coli u morskoj vodi, kao indikatora zagađenja obzirom da se taj parametar u Republici Hrvatskoj trenutno ne ispituje. Obzirom na usklađivanje naše legislative s onom Europske unije, monitoring kakvoće mora za kupanje morat će uključiti ispitivanje tog parametra. Cilj projekta je bio usporediti dvije referentne metode za određivanje i brojenje E. coli, kako je navedeno u Europskoj direktivi za vode za kupanje, i jedne alternativne metode. Krajnji cilj usporedbe ove tri analitičke metode dokazivanja i brojenja Escherichie coli u morskoj vodi je bio selekcioniranje najoptimalnije metode za korištenje, s obzirom na karakteristike naših uzoraka s jedne strane, ali isto tako i uvjeta rada u našim laboratorijima.

Partneri: Primorsko-goranska županija,Općina Kostrena,Zavod za javno zdravstvo PGŽ

Sanitarno inženjerstvo u zaštiti okoliša i samoodrživom razvitku Grada Rijeke (2006)

Tema projekta:

Jedan od glavnih ciljeva ovog projekta je bio isticanje sanitarnog inženjerstva kao značajnog čimbenika unapređenja javnog interesa stanovništva gledajući s aspekta zaštite okoliša i samoodrživog razvitka. S tim u vezi Komora HUSI je kontinuirano provodila trajno usavršavanje i edukaciju u području zaštite okoliša, samoodrživog razvitka i upravljanja prostorom putem organiziranja simpozija, seminara, radionica, predavanja i okruglih stolova te izdavanja stručnih i informativnih tiskovina.

Partner: Grad Rijeka

Program unapređenja sanitarnog inženjerstva u Primorsko-goranskoj županiji (2006)

Tema projekta:

Program se provodio kontinuirano u 2006. godini, a uključivao je organiziranje različitih skupova i seminara, okruglih stolova i predavanja eminentnih stručnjaka te izdavanje različitih informativnih materijala, zbornika radova/prezentacija sa svakog održanog skupa.

Partner: Primorsko-goranska županija

Program trajnog usavršavanja i edukacije u sanitarnom inženjerstvu (2006)

Tema projekta:

U cilju daljnjeg unapređenja struke, ali isto tako i unapređenja javno-zdravstvenog interesa stanovništva, Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo kontinuirano provodi “Program trajnog usavršavanja i edukacije u sanitarnom inženjerstvu” putem organiziranja periodičnih simpozija, seminara, radionica, predavanja i okruglih stolova te izdavanja stručnih i informativnih tiskovina.

Partner: Primorsko-goranska županija

Stručna predavanja

"Zdravstvena ekologija - stanje i perspektiva"

mr.sc. Krunoslav Capak, dr.med. "Hrvatski zavod za javno zdravstvo"
Mjesto održavanja: Vijećnica Grada Rijeke
25. listopada 2007.

"Bioremedijacija"
Prof.dr.sc. Božidar Stilinović, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu .
Mjesto održavanja: Vijećnica Grada Rijeke
22. prosinca 2006. godine

"Sanitarno inzenjerstvo u Republici Sloveniji - novi izazovi i multidisciplinarni pristup"  
Aleš Krulec, ravnatelj Instituta za sanitarno inženjerstvo Republike Slovenije i predsjednik Komore sanitarnih inženjera i tehničara Republike Slovenije.
Mjesto održavanja: Velika predavaonica Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci
25. veljače 2005. godine

"EU policy for quality and safety of foods" 
Prof.dr.sc. Lanfranco S. Conte, Department of Food Science, University of Udine, 
Mjesto održavanja: Velika predavaonica Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci 21. svibnja 2004. godine

"Maslinovo ulje, prehrana i zdravlje" 
dr.sc. Olivera Koprivnjak, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč. 
Mjesto održavanja: Velika predavaonica Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci, 2. veljače 2001. godine

  "Ekološka proizvodnja hrane, budućnost bez alternative" 

Mr.sc. Ranko Tadić, EKO-LIBURNIA, Rijeka, AgriBioMediterranneo President 
Mjesto održavanja: Velika predavaonica Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci, 4. listopad 2000. godine

Ostalo stručno djelovanje HUSI

Doprinos izradi Pravilnika o načinu obavljanja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 38/98).

Doprinos izradi Nacionalne klasifikacije zanimanja (NN 111/98).

Izrada komparativnog prikaza studijskih programa u RH sličnih Studiju diplomiranih sanitarnih inženjera u cilju argumentacije protiv izbacivanja diplomiranih sanitarnih inženjera iz Zakona o sanitarnoj inspekciji (NN 27/99).

Doprinos izradi Pravilnika o uvjetima glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati zdravstvene i druge pravne osobe za obavljanje analiza i superanaliza namirnica odnosno predmeta opće uporabe (NN 62/99), te Pravilnika o uvjetima glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati laboratoriji proizvođača namirnica i predmeta opće uporabe (NN 62/99).

Aktivnosti oko rješavanja nedorečenosti iz kojih su proizašla mnoga proizvoljna tumačenja Zakona o otrovima (NN 27/99) od strane tijela državne uprave (1999) što je rezultiralo izradom i donošenjem Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom, uporabom ili zbrinjavanjem otrova i o uvjetima koje moraju ispunjavati fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili rabe otrove (NN 92/1999, NN 151/2002.)

Doprinos izradi Strategije zdravstva Republike Hrvatske 2002. godine.

Prijedlog plana i programa pripravničkog stažiranja diplomiranih sanitarnih inženjera koji je zaživio na Zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, te se kontinuirano provodi.

Sudjelovanje u radu Radne grupe za sanitarno inženjerstvo Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske vezano uz donošenje dokumenta o potrebnim znanjima i vještinama, djelokrugu rada, te prijedlogu obrazovanja diplomiranih sanitarnih inženjera u Republici Hrvatskoj

Doprinos izradi Prijedloga zakona o sanitarnoj djelatnosti (2003).

Javne tribine

Svjetski dan voda 2012 (WWD 2012)

Javna tribina

“Svijet je žedan jer mi smo gladni“

Gradska vijećnica, Rijeka,21.03.2012.