DRUGA OBAVIJEST - Stručni seminar s međunarodnim sudjelovanjem

10.12.2018.

Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo – Komora sanitarnih inženjera i tehničara, Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije te Katedra za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, organiziraju Stručni seminar s međunarodnim sudjelovanjem "Upravljanje zdravstvenim rizicima u domovima za starije i nemoćne osobe", Hotel "Opatija", Opatija, 05. listopada 2012. godine.

 

Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo – Komora sanitarnih inženjera i tehničara

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije

Katedra za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

 

 Stručni seminar s međunarodnim sudjelovanjem

“UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENIM RIZICIMA U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE”

Hotel “OPATIJA”, Opatija, 05. listopada 2012.

 

 

INSTITUCIONALNO POKROVITELJSTVO SEMINARA

Ministarstvo socijalne politike i mladih RH

Ministarstvo zdravlja RH

 

Primorsko-goranska županija

Krapinsko-zagorska županija

Zadarska županija

Ličko-senjska županija

Istarska županija

 

Grad Zagreb

Grad Dubrovnik

Grad Opatija

Grad Kastav

 

Seminar je namijenjen okupljanju svih sudionika uključenih u institucionalnu i vaninstitucionalnu skrb o zdravlju i sigurnosti starijih i nemoćnih osoba (strukture socijalne i zdravstvene skrbi, tehničke i srodne službe). Skup je, također, usmjeren i prema upravnim strukturama domova, ključnima za provedbu mjera sigurnosti njihovih štićenika, ali jednako tako i sektoru sanitarne i zdravstvene inspekcije i javnoga zdravstva koji provode upravni i stručni nadzor nad njima.

 

DRUGA OBAVIJEST: Tekst Druge obavijesti i detaljan program Seminara (PDF, 500 KB)

 

PROGRAM SEMINARA:

Četvrtak, 04. listopada 2012.
19.00 - 20.00 PRIJAVE I REGISTRACIJA

Petak, 05. listopada 2012.
08.00 – 09.00 PRIJAVE I REGISTRACIJA

09.00 – 11.15
Predsjedavatelji: Dražen Lušić, Željko Linšak

09.00 – 09.15 UVODNO OBRAĆANJE I POZDRAVI

09.15 – 09.45 Obuhvatnost sanitarnog nadzora domova za starije i nemoćne osobe - Helena Penezić, dipl.san.ing.

09.45 – 10.15 Sanitarni aspekti projektiranja objekata za smještaj starijih i nemoćnih osoba – Monika Lesar, dipl.ing.arh.

10.15 – 10.45 Unapređenje zdravlja starijih osoba – Helena Glibotić Kresina, dr.med

10.45 – 11.15 RASPRAVA

11.15 – 11.45 PAUZA

11.45 – 13.45
Predsjedavatelji: Andrija Lesar, Ilijana Jelovica

11.45 – 12.15 Zakonski okviri glede razvrstavanja domova za starije osobe i uvjeta koji isti moraju ispunjavati – mr.sc. Ivo Afrić, dipl.iur.

12.15 – 12.45 Specifičnosti osiguranja sigurnosti hrane u domovima za starije osobe – dr.sc. Dijana Tomić Linšak, dipl.san.ing.

12.45 – 13.15 Hrvatske smjernice za prehranu starijih osoba – dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl.san.ing.

13.15 – 13.45 RASPRAVA

13.45 – 15.15 PAUZA

15.15 – 16.35
Predsjedavatelji: Helena Penezić, Mirsad Bilajac

15.15 – 15.45 Pravilno uzimanje lijekova u osoba starije dobi – prof.dr.sc. Ranko Stevanović, dr.med.

15.45 – 16.15 Program cijepljenja starijih osoba – Ivica Cvetković, dr.med.

16.15 – 16.35 RASPRAVA

16.35 – 17.00 ZAKLJUČCI SEMINARA

 

TEHNIČKE INFORMACIJE O SKUPU

Prijava sudionika:

Prijave za sudjelovanje vrše se putem ispunjenog Prijavnog obrasca za sudjelovanje na skupu (PDF 113 KB) te dokazom o plaćenoj kotizaciji.  Prijavna dokumentacija dostavlja se:

- poštom na adresu Komore HUSI: Blaža Polića 2/4, 51000 Rijeka,

- putem faksa: 051/345-690 ili na

- e-adresu Komore HUSI: husi@husi.hr.

Prijavu je moguće izvršiti i OSOBNO, na sam dan održavanja Seminara, ovisno o raspoloživosti ukupno slobodnih mjesta. Ukoliko ste se prijavili i uplatili kotizaciju, a niste u mogućnosti prisustvovati skupu, priznaje se samo pisana odjava sa Seminara, koja mora biti zaprimljena (bez obzira na dan slanja) najmanje dva dana prije održavanja. U protivnom se zaračunava puna kotizacija. R1 račun za uplaćenu kotizaciju moguće je podignuti na dan održavanja Seminara, na Prijemnom desku seminara. U protivnom će se isti naknadno poslati poštom.

Kotizacija i način uplate:

Kotizacija za Seminar iznosi 500,00 kuna. Uplata se vrši na žiro račun Komore HUSI otvoren kod Zagrebačke banke d.d.: 2360000-1101585096, OIB: 14063555919, uz naznaku: “Ime i prezime sudionika – Kotizacija za seminar”. U slučaju uplate kotizacije iz inozemstva molimo koristiti slijedeće podatke: Zagrebačka banka d.d., SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR6726300001101585096. Uplatu je moguće izvršiti i u gotovini, na sam dan održavanja skupa. Kotizacija uključuje: prisutstvo na Seminaru, obrok u pauzi, materijale skupa. Sve sudionike, izuzev onih koji kotizaciju plaćaju u gotovini, molimo da na dan održavanja Seminara imaju uza sebe potvrdu o uplaćenoj kotizaciji.

Stručno usavršavanje

Sudionici skupa dobiti će potvrdnice Organizatora o prisustvovanju Seminaru na samom skupu. Za članove strukovnih organizacija prisustvovanje Seminaru biti će valorizirano sukladno zasebnoj odluci svake od njihovih strukovnih organizacija za aktivno i pasivno sudjelovanje. Zatražena je valorizacija skupa od strane slijedećih strukovnih organizacija: HLK, HKZR, HKMS.

Sve dodatne informacije vezane uz organizaciju i ostale tehničke detalje Seminara dostupne su upitom isključivo putem elektroničke pošte: husi@husi.hr.

Pristup mjestu održavanja seminara:

http://mt0.google.com/vt/data=HPY5-t_kXapsZ7apfndG13DIvbQWFfmXyFjulwGpltzJ5c6tO5X8z30XF4ee8OmT_ba7xW_a3wsvvpk6Q62Zl8EjlZUaNKwSO8GsX4gToeL9nZrD7R4NG25ZxREhbBG_iuespU033ETndhKixg7v0iRYfRJmj6tPZ3wAT_fMUfTCBX8D5Au-Qvi9FnVmhm5HV5hfIdFSAu8lKQw

 

Informacije vezane uz eventualni hotelski smještaj sudionika

Hotelski smještaj NIJE UKLJUČEN u cijenu kotizacije Seminara. Za sudionike skupa, Komora HUSI je osigurala slijedeće cijene smještaja u Hotelu "Opatija": Cijena po osobi i danu na bazi noćenja s doručkom: 283,00 kn 1/1 soba i 192,00 kn 1/2 soba. Nadoplata za ručak/večeru iznosi 74,00 kn. Boravišna pristojba iznosi 7,00 kn po osobi i danu. Sve cijene su izražene u netto iznosu po osobi i danu, uključuju noćenje s doručkom, PDV od 10%. Djeca: 12-18 godina starosti - 50% popusta; djeca do 12 godina starosti – gratis.

Reguliranje boravka u hotelu se dogovara DIREKTNO s Odjelom rezervacija Hotela Opatija (Magnum Opatija d.o.o.), pismenim putem pomoću ispunjene Prijavnice za rezervaciju hotelskog smještaja (www.husi.hr) e-mailom ili putem faxa. Plaćanje smještaja vrši se direktno na hotelskoj recepciji. Sve dodatne informacije vezane uz smještaj i boravak dostupne su direktnim upitom na:

Magnum Opatija d.o.o., Hotel Opatija, Trg V. Gortana 2/1, Opatija, HR-51410
Tel. ++385 51 711 671 • Fax. ++385 51 271 317 • E-adresa: groups@hotel-opatija.hr
www. hotel-opatija.hr

 

Cjelovita informacija vezano za Drugu obavijest, program Seminara, prijavu i smještaj na Seminaru dostupna je klikom na slijedeći link:

Druga obavijest i detaljan program Seminara (PDF, 500 KB)
Dokument je najbolje dostupan desnim klikom i izborom opcije 'Save target as'.

Sve dodatne informacije vezane uz organizaciju i ostale tehničke detalje Seminara dostupne su upitom isključivo putem elektroničke pošte: husi@husi.hr


HRVATSKA UDRUGA ZA SANITARNO INŽENJERSTVO -
KOMORA SANITARNIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Blaža Polića 2/IV, 51000 Rijeka

Tel. ++385 51 345 609
Fax. ++385 51 345 690
E-adresa: husi@husi.hr
www.husi.hr