TREĆI MEUNARODNI STRUČNO-ZNANSTVENI SIMPOZIJ 'SANITARNO INŽENJERSTVO - SANITARY ENGINEERING', OPATIJA, 10-12.11.2011

10.12.2018.

Sukladno planu kontinuiranog razvoja sanitarnog inženjerstva kao trajne programske odrednice Hrvatske udruge za sanitarno inženjerstvo - Komore sanitarnih inženjera i tehničara, pristupilo se organizaciji tradicionalnog Međunarodnog stručno-znanastvenog simpozija 'Sanitarno inženjerstvo - Sanitary Engineering', koji će se ove godine održati po treći puta u Opatiji od 10. do 12. studenog. Kako je ovo, izvan svake sumnje, najznačajnije tradicionalno okupljanje akademske i stručne zajednice u području sanitarnog inženjerstva, pozivaju se svi zainteresirani da svojom nazočnošću doprinesu radu i kvaliteti Simpozija.

3. Međunarodni stručno-znanastveni simpozij
'Sanitarno inženjerstvo - Sanitary Engineering'
Hotel Opatija, Opatija
10-12.11.2011.


Organizatori:

Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo - Komora sanitarnih inženjera i tehničara
Inštitut za sanitarno inženirstvo, Ljubljana
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Udruga laboratorijskih i sanitarnih tehničara u BiH
Službena web stranica Simpozija: http://www.husi.hr/kongres_2011/