Stručno-edukativna konferencija “Sigurnost u bolnicama – kontrola i praćenje rizika'”, Opatija, 12.11.2010.

10.12.2018.Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo – Komora sanitarnih inženjera i tehničara
Katedra za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županijeINSTITUCIONALNI POKROVITELJI KONFERENCIJE:


Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske

Ličko - senjska županija
Međimurska županija
Grad Zagreb
Grad Opatija
Grad KastavPOKROVITELJI KONFERENCIJE:


ANTISEPTICA d.o.o. Velika GoricaDRUGA OBAVIJEST:

Tekst Druge obavijesti i detaljan program Konferencije (PDF, 1.15 MB)

TEMATSKE ODREDNICE KONFERENCIJE:

1. Uzroci, praćenje, prevencija i sanacija bolničkih infekcija
2. Razvrstavanje i zbrinjavanje bolničkog otpada, kemikalija
3. Sigurnost hrane (usklađenost sa HACCP načelima), planiranje prehrane
4. Aktualnosti u području dezinfekcije, kontrole sterilizacije
5. Specifičnosti kontrole štetnika unutar bolničkih sustava
6. Sanitarni (upravni) nadzor (analiza predmetne zakonske regulative)


PROGRAM KONFERENCIJE:

Četvrtak, 11. studenog 2010.
19.00 - 20.00 PRIJAVE I REGISTRACIJA

Petak, 12. studenog 2010.
08.00 – 09.00 PRIJAVE I REGISTRACIJA

09.00 – 11.15
Predsjedavatelji: Ivana Gobin, Mirsad Bilajac


09.00 – 09.15 UVODNO OBRAĆANJE I POZDRAVI
09.15 – 09.35 Prevencija infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi – Smilja Kalenić
09.35 – 09.55 Kontrola bolničkih infekcija u Kliničkom bolničkom centru Rijeka – Nives Barać, Morana Magaš, Branka Lučić, Stevan Dokić, Maja Abram
09.55 – 10.15 Edukacija i nadzor u zdravstvenim ustanovama – Toni Vlainić
10.15 – 10.35 Uloga sanitarnog inženjera u bolničkom okruženju – Alenka Petrovec – Koščak
10.35 – 10.55 Patient Safety – što znamo o tome? – Mirjana Stupnišek

10.55 – 11.15 RASPRAVA
11.15 – 11.45 PAUZA

11.45 – 13.25
Predsjedavatelji: Željko Linšak, Dalibor Broznić


11.45 – 12.05 Zbrinjavanje infektivnog otpada – Jasminka Horvatić
12.05 – 12.25 Medicinski i infektivni otpad, zakonska regulativa i pravilno postupanje od mjesta nastanka do trajnog zbrinjavanja – Adela Grgić, Ivana Orlić, Marko Karašić, Igor Meixner
12.25 – 12.45 Medicinski otpad – karakteristike, količine i načini gospodarenja – Luka Traven
12.45 – 13.05 Otpaci u zdravstvu i uloga sanitarnog inženjera – Zdenka Šafarič – Murko

13.05 – 13.25 RASPRAVA
13.25 – 14.40 PAUZA

14.40 – 17.10
Predsjedavatelji: Sandra Pavičić Žeželj, Danijela Subotić Puvača


14.40 – 15.00 Primjena nano tehnologije u poboljšanju mikrobiološke kakvoće zraka bolničkih prostora – Boris Filipović, Ivan Bertović Žunec, Josip Cipriš, Vesna Pavlica, Dubravka Krleža, Krunoslav Capak, Jagoda Doko – Jelinić
15.00 – 15.20 EN norme za dezinficijense: kako ih čitati? – Mario Novak
15.20 – 15.40 Integralno (cjelovito) suzbijanje glodavaca i insekata u bolnicama – Vesna Šušnić, ana Pahor, Dobrica Rončević
15.40 – 16.00 Organizacija prehrane i aspekti sigurnosti hrane – Daruvarske Toplice Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju – Dragan Gazibara, Saša Šušnić
16.00 – 16.20 Uloga nacionalnog „Vodiča dobre higijenske prakse i HACCP načela u institucionalnim kuhinjama“ u osiguranju zdravstvene ispravnosti hrane u bolnicama – ana Pahor, Dolores Vodopija – Sušanj, Vedrana Jurčević – Podobnik, Tamara Muždeka – Živković, Darko Budimir

16.20 – 16.40 RASPRAVA
16.40 – 17.10 ZAKLJUČCI KONFERENCIJE


STRUČNO USAVRŠAVANJE

Učesnici skupa dobit će potvrdnice Organizatora o prisustvovanju Konferenciji na samom skupu. Za članove strukovnih organizacija prisustvovanje Konferenciji bit će valorizirano sukladno zasebnoj odluci svake od njihovih strukovnih organizacija za aktivno i pasivno sudjelovanje. Učesnicima Konferencije bit će na samom skupu izdane Potvrdnice organizatora o prisustvovanju Konferenciji. Trenutačno je odobrena valorizacija od strane Komore HUSI (3 aktivno, 5 pasivno), HVK (2 aktivno, 2 pasivno), te HKZR (12 aktivno, 9 pasivno). Valorizacija sudjelovanja članova HKMS i HLK vršit će se sukladno zasebnoj odluci pojedine organizacije temeljem podnesenih zahtjeva za valorizacijom.


TEHNIČKE INFORMACIJE O KONFERENCIJI

Prijava sudionka:
Prijave za sudjelovanje vrše se putem ispunjenog Prijavnog obrasca za sudjelovanje na Konferenciji (PDF: 59.9 KB, DOC: 42.5 KB) te dokazom o plaćenoj kotizaciji, koji se dostavljaju poštom na adresu Komore HUSI, putem faksa, odnosno na e-aresu Komore HUSI. Prijavu je moguće izvršiti i OSOBNO, na sam dan održavanja Konferencije, ovisno o raspoloživosti ukupno slobodnih mjesta. Priznaje se samo pisana odjava sa Konferencije, koja mora biti zaprimljena (bez obzira na dan slanja) najmanje dva dana prije održavanja iste. U protivnom se zaračunava puna kotizacija. Račun za uplaćenu kotizaciju moguće je podignuti na dan održavanja Konferencije. U protivnom će se isti naknadno poslati poštom.

Kotizacija za konferenciju:
Kotizacija za Konferenciju iznosi 600,00 kuna. Uplata se vrši na Žiro račun Komore HUSI: Zagrebačka banka 2360000-1101585096, uz naznaku: “Ime i prezime sudionika - Kotizacija za Konferenciju”. U slučaju uplate kotizacije iz inozemstva molimo koristiti SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR6723600001101585096, Zagrebačka banka d.d.

Kotizacija uključuje: prisustvo na Konferenciji i Zbornik radova.


PRISTUP MJESTU ODRŽAVANJA KONFERENCIJE


View Larger MapINFORMACIJE VEZANE ZA EVENTUALNI HOTELSKI SMJEŠTAJ SUDIONIKA:

Hotelski smještaj NIJE UKLJUČEN u cijenu kotizacije Konferencije. Za sudionike Konferencije, Komora HUSI je osigurala slijedeće cijene smještaja sudionika Konferencije u razdoblju 12. - 13. studenog 2010. u Hotelu 'Opatija' u Opatiji:

Cijena po osobi i danu na bazi noćenja s doručkom: 205,00 kn 1/1 soba i 132,00 kn u 1/2 sobi. Nadoplata za ručak/večeru iznosi 73,00 kn. Boravišna pristojba iznosi 7,00 kn po osobi i danu. Sve cijene su izražene u neto iznosu po osobi i danu, uključuju noćenje s doručkom, PDV od 10%. Reguliranje boravka u hotelu se dogovara DIREKTNO s Odjelom rezervacija Hotela Opatija (Magnum Opatija d.o.o.), pismenim putem putem ispunjenog prijavnog obrasca (PDF: 71.1 KB, DOC: 46.6 KB) najkasnije mjesec dana prije dolaska (e-mailom ili putem faxa). Ovisno o popunjenosti, prijava smještaja moći će se provesti i nakon navedenog roka. Plaćanje smještaja vrši se direktno na hotelskoj recepciji.

Sve dodatne informacije vezane uz smještaj i boravak dostupne su upitom na:

Magnum Opatija d.o.o., Hotel Opatija, Trg V. Gortana 2/1, Opatija, HR-51410
Tel. ++385 51 711 671 • Fax. ++385 51 271 317 • E-adresa: groups@hotel-opatija.hr
www. hotel-opatija.hrCjelovita informacija vezano za Drugu obavijest, program konferencije, prijavu i smještaj na Konferenciji dostupna je klikom na slijedeće linkove:

Druga obavijest i detaljan program Konferencije (PDF, 1.15 MB)
Prijavni obrazac (PDF: 59.9 KB, DOC: 42.5 KB)
Hotelski smještaj - informacije i prijava (PDF: 71.1 KB, DOC: 46.6 KB)

Dokumenti su najbolje dostupni desnim klikom i izborom opcije 'Save target as'.

Dostava prijavne dokumentacije kao i dodatne informacije vezano za organizaciju i ostale tehničke detalje Konferencije dostupne su upitom na:

HRVATSKA UDRUGA ZA SANITARNO INŽENJERSTVO -
KOMORA SANITARNIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Blaža Polića 2/IV, 51000 Rijeka

Tel. ++385 51 345 609
Fax. ++385 51 345 690
E-adresa: husi@husi.hr
www.husi.hr