DRUGA OBAVIJEST, Konferencija “Upravljanje zdravstvenim rizicima u školama”, Opatija, 23.04.2010.

10.12.2018.

Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo - Komora sanitarnih inženjera i tehničara,
Nastavni zavod za javno zdravstvo,
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo te
Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu - Podružnica Rijeka


organiziraju


Stručno edukativnu konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem
“UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENIM RIZICIMA U ŠKOLAMA”

Grand Hotel “Četiri opatijska cvijeta”
Opatija, 23. travnja 2010. godineINSTITUCIONALNO POKROVITELJSTVO


Primorsko-goranska županija
Istarska županija
Brodsko–posavska županija
Ličko–senjska županija
Grad Rijeka
Grad Zagreb
Grad Split
Grad Osijek
Grad Koprivnica

POKROVITELJSTVO KONFERENCIJE

Zadarska županija
Krapinsko-zagorska županija


PODUPIRATELJI KONFERENCIJE

Sisačko – moslavačka županija
Grad Mali LošinjPREPORUKA RAVNATELJIMA ŠKOLA:

Prepuruka ravnateljima škola od strane njihovog osnivača, priložena je u cijelosti (JPG 2,9 MB).
TEMATSKE ODREDNICE KONFERENCIJE:

Konferencija je fokusirana na zdravstvene rizike i njihovu kontrolu u školskim ustanovama te svima koji sudjeluju u institucionalnom odgoju i obrazovanju djece i mladeži kao i njihovoj zdravstvenoj zaštiti. Konferencijom će biti obuhvaćene najnovije spoznaje i praktična iskustva iz slijedećih područja:

1. Suvremeni javno zdravstveni problemi školske djece i mladih
2. Tužan sam jer sam ružan - što naša djeca vide u ogledalu
3. Prevencija i tretman školskog neuspjeha kao dio prevencije rizičnih oblika ponašanja
4. Sigurna priprema hrane u školama usklađena s HACCP načelima
5. Izrada jelovnika i kontrola prehrane
6. Problematika tzv. brze hrane u prehrani školskih učenika
7. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, specifičnosti provedbe u školama
8. Respiratorne bolesti i njihova prevencija
9. Pedikuloza
10. Sanitarni nadzor u školama
11. Higijensko epidemiološki nadzor u školama
12. Higijena ruku među učenicima
13. Buka u školama


STRUČNO USAVRŠAVANJE

Učesnicima Konferencije biti će izdane Potvrdnice organizatora o prisustvovanju Konferenciji, na samom skupu. Valorizacija
prisustvovanja članovima strukovnih organizacija prema načinu sudjelovanja:

Komora HUSI: Aktivno 5 bodova, pasivno 3 boda
HLK: Aktivno 6 bodova, pasivno 4 boda
HVK: Aktivno 2 bodova, pasivno 2 boda
HKMS: Aktivno 8 bodova, pasivno 5 boda


PRIJAVA SUDIONIKA

Prijave za sudjelovanje vrše se putem ispunjene prijavnice za Konferenciju koja je sastavni dio Druge obavijesti (PDF, 1.33 MB)
te dokazom o
plaćenoj kotizaciji, koji se dostavljaju poštom na adresu Komore HUSI, putem fax-a, odnosno na e-mail Komore HUSI. Prijavu je moguće izvršiti i osobno, na sam dan održavanja Konferencije, ovisno o raspoloživosti ukupno slobodnih mjesta. Priznaje se samo pisana odjava sa Konferencije, koja mora biti zaprimljena (bez obzira na dan slanja) najmanje dva dana prije održavanja Konferencije. U protivnom se zaračunava puna kotizacija. Račun za uplaćenu kotizaciju moguće je podignuti na dan održavanja Konferencije. Nepodignuti računi će se naknadno poslati poštom.


KOTIZACIJA ZA KONFERENCIJU

Kotizacija za Konferenciju iznosi 600,00 kuna. Uplata se vrši na Žiro račun Komore HUSI: Zagrebačka banka 2360000-1101585096, uz naznaku “Ime i prezime sudionika – Kotizacija za Konferenciju. U slučaju uplate kotizacije iz inozemstva molimo koristiti SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR6723600001101585096, Zagrebačka banka d.d.
KOTIZACIJA UKLJUČUJE: prisustvo na Konferenciji, Zbornik radova te obrok u pauzi.


PROGRAM KONFERENCIJE

Program Konferencije (JPG, 265 KB)

Četvrtak, 22. travnja 2010.
19.00 - 20.00 PRIJAVE I REGISTRACIJA

Petak, 23. travnja 2010.
08.00 – 09.00 PRIJAVE I REGISTRACIJA

09.00 – 11.15
Predsjedavatelji: Bilajac Mirsad, Linšak Željko09.00 – 09.15 UVODNO OBRAĆANJE I POZDRAVI
09.15 – 09.35 Suvremeni javno zdravstveni problemi školske djece i mladih – Jagoda Dabo, Ivana Dabo, Nataša Dragaš Zubalj, Vanja Tomac
09.35 – 09.55 Sanitarni nadzor u školama – Ilijana Jelovica
09.55 – 10.15 Sigurna priprema hrane u školama usklađena s HACCP načelima – Lovorka Bilajac, Vedrana Jurčević Podobnik
10.15 – 10.35 Izrada jelovnika i kontrola prehrane – Sandra Pavičić Žeželj, Gordana Kenđel Jovanović1, Anica Radeta
10.35 – 10.55 Problematika tzv. „brze hrane“ u prehrani školskih učenika – Dražen Lušić
10.55 – 11.15 RASPRAVA
11.15 – 11.45 PAUZA

11.45 – 13.45
Predsjedavatelji: Penezić Helena, Gobin Ivana11.45 – 12.05 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, specifičnosti provedbe u školama – Vesna Šušnić, Mirna Teležar, Dijana Tomić-Linšak, Jelena Vuletić
12.05 – 12.25 Respiratorne bolesti i njihova prevencija – Koraljka Manestar, Darko Manestar
12.25 – 12.45 Higijena ruku među učenicima – Gregor Jereb, Andrej Ovca, Iztok, Tomažić
12.45 – 13.05 Pedikuloza – Irena Barbarić
13.05 – 13.25 Higijenski, sanitarni i epidemiološki uvjeti u školama Grada Rijeke – Dobrica Rončević, Dolores Vodopija Sušanj
13.25 – 13.45 RASPRAVA
13.45 – 15.15 PAUZA I OBROK

15.15 – 17.10
Predsjedavatelji: Lesar Andrija, Subotić Puvača Danijela15.15 – 15.35 Tužan sam jer sam ružan – što naša djeca vide u ogledalu – Tatjana Čulina, Sandra Anđelić Breš, Jagoda Dabo
15.35 – 15.55 Prevencija i tretman školskog neuspjeha – dio prevencije rizičnih oblika ponašanja – Sandra Anđelić Breš, Jagoda Dabo
15.55 – 16.15 Buka u školama – Katarina Kacjan Žgajnar
16.15 – 16.40 RASPRAVA
16.40 – 17.10 ZAKLJUČCI KONFERENCIJE


Potpuna informacija vezano za organizaciju, prijavu, smještaj te ostale tehničke detalje konferencije dostupna je klikom na slijedeće linkove:

Druga obavijest i prijavni obrazac - PDF (PDF, 1.33 MB)
Druga obavijest i prijavni obrazac - JPG (JPG_1.str; JPG_2.str; JPG_3.str; JPG_4.str)

Hotelski smještaj - prijava (PDF, 183 KB; JPG 162)

Dokumenti su najbolje dostupni desnim klikom i izborom opcije 'Save target as'.


MOGUĆNOSTI POKROVITELJSTVA KONFERENCIJE

Obzirom da se očekuje izuzetno velika posjećenost Konferencije, otvorena je mogućnost pokroviteljstva odnosno sponzorstva gdje bi zainteresirani mogli predstaviti svoje proizvode i usluge. Potpuna informacija dostupna je klikom na Pokroviteljstvo konferencije.

Pokroviteljstvo konferencije - Informativni dopis (PDF, 168 KB)


IZLAGANJE ROBA I USLUGA

Prije početka i tijekom konferencije, te u pauzama, provodit će se praktična demonstracija i izlaganje roba i usluga tvrtki i ustanova čija se djelatnost usko veže za tematske odrednice konferencije.


Dostava prijavne dokumentacije te dodatne informacije dostupnis u upitom na:

HRVATSKA UDRUGA ZA SANITARNO INŽENJERSTVO -
KOMORA SANITARNIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Blaža Polića 2/IV, 51000 Rijeka

Tel. ++385 51 345 609
Fax. ++385 51 345 690
E-mail: husi@husi.hr
www.husi.hr