Stručno–edukativni seminar 'Upravljanje zdravstvenim rizicima u predškolskim ustanovama', Opatija, 05.lipnja 2009. DRUGA OBAVIJEST

10.12.2018.Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo - Komora sanitarnih inženjera i tehničara
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
Dječji vrtić Rijeka
Katedra za tehnologiju i kontrolu namirnica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u RijeciOrganizirajuStručno edukativni seminar
“UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENIM RIZICIMA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA”

Grand Hotel “Četiri opatijska cvijeta”
Opatija, 05.lipnja 2009. godinePOSEBNA POTPORA
Gospodin Stjepan Mesić, Predsjednik Republike Hrvatske (JPG, 1,5 MB)


POKROVITELJI SEMINARA
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (JPG, 982 KB)

Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Grad Opatija, Grad Zagreb, Krapinsko zagorska županija
PODUPIRATELJI SEMINARA
Grad Dubrovnik, Sisačko moslavačka županija, Šibensko - kninska županijaTEMATSKE ODREDNICE I PROGRAM SEMINARA
Seminarom će biti obrađene najnovije spoznaje i praktična iskustva, na konkretnim primjerima provođenja samokontrole u pripremi hrane po principima HACCP sustava, dezinfekcije, kontrole štetnika te u konačnici sanitarnog nadzora u predškolskim ustanovama. Seminar obuhvaća i tematiku kvalitete prehrane, zdravstvene ispravnosti i sigurnosti igračaka, opasnosti iz pješčanika, respiratornih bolesti i njihove prevencije, pedikuloze, buke, te prihvatljivosti i rizika primjene jednokratnih pelena. Seminar je fokusiran na zdravstvene rizike i njihovu kontrolu od strane stručnjaka iz svakog područja, pri čemu će se za svaku cjelinu provesti i detaljnija stručna diskusija i rasprava.

PROGRAM SEMINARA (PDF, 43,7 KB)

Četvrtak, 04. lipnja 2009.
19.00 - 20.00 PRIJAVE I REGISTRACIJA

Petak, 05. lipnja 2009.
08.00 – 09.00 PRIJAVE I REGISTRACIJA

09.00 – 10.25
Predsjedavatelji: Lušić Dražen, Mičović Vladimir, Bilajac Mirsad, Gordana Rena

09.00 – 09.15 UVODNO OBRAĆANJE I POZDRAVI
09.15 – 09.35 Oslaković Helena (CV): Sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama
09.35 – 10.00 Bilajac Lovorka (CV), Danijela Lakošeljac, Arijana Cenov: Samokontrola u pripremi hrane po principima HACCP sustava na primjeru Dječjeg vrtića Opatija
10.00 – 10.25 Pavičić Žeželj Sandra (CV), Gordana Kenđel Jovanović, Anica Radeta: Kvaliteta prehrane na primjeru Dječjeg vrtića Grada Rijeke
10.25 – 10.45 RASPRAVA
10.45 – 11.15 PAUZA

11.15 – 13.20
Predsjedavatelji: Oslaković Helena, Lesar Andrija

11.15 – 11.40 Krajcar Darko (CV): Dezinfekcija u predškolskim ustanovama
11.40 – 12.05 Delonga Ivica (CV): Specifičnosti provedbe kontrole štetnika u predškolskim ustanovama
12.05 – 12.30 Bilajac Mirsad (CV), Blanka Pružinec Popović: Opasnosti iz pješčanika
12.30 – 12.55 Kacjan Žgajnar Katarina(CV): Buka u predškolskim ustanovama
12.55 – 13.20 RASPRAVA
13.20 – 15.00 PAUZA I OBROK

15.00 – 17.10
Predsjedavatelji: Delonga Ivica, Mirsad Bilajac

15.00 – 15.25 Barušić Lidija (CV), Galić Antonija: Zdravstvena ispravnost i sigurnost igračaka
15.25 – 15.50 Manestar Koraljka (CV), Manestar Darko: Respiratorne bolesti i njihova prevencija
15.50 – 16.15 Barbarić Irena (CV): Pedikuloza
16.15 – 16.40 Valašek Ana (CV): Prihvatljivost jednokratnih pelena i rizici primjene
16.40 – 17.10 RASPRAVA
17.10 – 17.30 ZAKLJUČCI SEMINARA


PRIJAVA SUDIONIKA
Prijave za sudjelovanje vrše se putem ispunjenog Prijavnog obrasca i dokazom o plaćenoj kotizaciji, koji se dostavljaju poštom na adresu Komore HUSI, putem fax-a +385 51 345 690, odnosno na e-mail Komore HUSI najkasnije do 01.06.2009. godine.

STRUČNO USAVRŠAVANJE
Za članove strukovnih organizacija prisustvovanje Seminaru bit će valorizirano sukladno zasebnoj odluci svake od njihovih Komora za aktivno i pasivno sudjelovanje:

Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo - Komora sanitarnih inženjera i tehničara (Komora HUSI): aktivno sudjelovanje 6 bodova, pasivno 3 boda
Hrvatska liječnička komora (HLK): aktivno sudjelovanje 10 bodova, pasivno 8 bodova
Hrvatska veterinarska komora (HVK): 2 boda
Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS): aktivno sudjelovanje 8 bodova, pasivno 5 bodova


Potpuna informacija vezano za organizaciju, prijavu, smještaj te ostale tehničke detalje seminara dostupna je klikom na slijedeće linkove:

Druga obavijest i Prijavni obrazac (PDF, 840 KB)
Hotelski smještaj - Prijava (PDF, 87 KB)

Dokumenti su najbolje dostupni desnim klikom i izborom opcije 'Save target as'.


Sve dodatne informacije dostupne su upitom na:

HRVATSKA UDRUGA ZA SANITARNO INŽENJERSTVO -
KOMORA SANITARNIH INŽENJERA I TEHNIČARA
Blaža Polića 2/IV, 51000 Rijeka

Tel. ++385 51 345 609
Fax. ++385 51 345 690
E-mail: husi@husi.hr
www.husi.hr