7th International Congress of Food Technologist, Biotechnologist and Nutritionists, September 2011, Opatija, Croatia 16.12.2010.
The 7th International Congress of Food Technologist, Biotechnologist and Nutritionists will be held from September 20 to 23, 2011 in Opatija, Croatia. The organizers of the Congress are Croatian Society of Food Technologist, Biotechnologist and Nutritionists read more...

2. Međunarodni stručno-znanastveni simpozij 'Sanitarno inženjerstvo - Sanitary Engineering', Opatija 4-6.10.2007 7.7.2007.
<


Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo - HUSI i Zbornica sanitarnih tehnikov in inženirjev - Inštitut za sanitarno inženirstvo Slovenije organiziraju

MEUNARODNI STRUČNO- ZNANSTVENI SIMPOZIJ
”SANITARNO INŽENJERSTVO – SANITARY ENGINEERING”
Hotel “Opatija”, Opatija
4-6.10.2007. godine
read more...

4th Central European Congress on Food - CEFood, Cavtat, 15-17.05.2008. 27.2.2007.
The 2008 Joint Central European Congress
4th Central European Congress on Food, 6th Croatian Congress of Food Tecnologists, Biotechnologists and Nutritionists, 15-17.05.2008. Cavtat, Croatia

4. Kongres središnje Europe o hrani (The 4th read more...