Objava Zapisnika sa Redovne Skup�tine HUSI 2018 10.12.2018.

Poštovani kolege,

u nastavku objavljujemo Zapisnik sa Redovne skupštine HUSI održane u studenom 2018. godine.

 

ZAPISNIK

 

sa Redovne Skupštine Hrvatske udruge za sanitarno inženjerstvo 2018. (skraćenog naziva: HUSI), održane 16. studenog 2018. godine u 16.30 sati, u prostorima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije sazvane sukladno odredbama članaka 27. i read more...


Redovna Skupstina HUSI 2018 9.11.2018.
Poštovane kolegice i kolege,
 
molimo Vas da svojom nazočnošću doprinesete radu Redovne skupštine Hrvatske udruge za sanitarno inženjerstvo, koja će se održati u petak, 16.11.2018. godine u velikoj predavaonici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ u Rijeci sa početkom u 16:30h. 
 
Predlažem slijedeći dnevni red:
  1. Otvaranje read more...

Komora HUSI na krovu Europe 23.8.2012.

Prenosimo informaciju da je dana 10.0802012., cijenjeni kolega i član Upravnog odbora naše strukovne Udruge, mr. Andrija Lesar, dipl.san.ing., u grupi od 7 članova Planinarskog kluba "Extrem" iz Čakovca, osvojio Mont Blanc (4810 m), najviši vrh stare Europe. Osim činjenice da je ovo postignuće veliki osobni uspjeh, ostat će zapisano da je Andrija Lesar prvi sanitarni inženjer read more...